01 Oktober 2010

Seminar Kehidupan Sejahtera Melalui Senaman Tradisional

Seminar Kehidupan Sejahtera Melalui Senaman Tradisional ini dianjurkan adalah untuk memfokuskan kepada pendekatan habitual dan spiritual dalam konteks penjagaan kesihatan. Di samping itu dalam seminar ini akan diperkenalkan senaman-senaman tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Melayu, Cina dan India sejak dari zaman dahulu kala hingga sekarang.